news

мэдээ

news1622

2017 оны 6-р сарын 9-ний өдөр Юхуан хотын намын нарийн бичгийн дарга болон түүний бүлэг YONGYU-д судалгаа хийхээр ирлээ. Тэрээр YONGYU-ийн сүүлийн жилүүдэд олж авсан амжилтыг өндрөөр үнэлж, хүнд хэцүү нөхцөлд автомашин, мотоциклийн сэлбэг хэрэгсэл дээр ажилладаг бүх хүмүүсийг судалгаа шинжилгээ, боловсруулалт хийж, шинэчлэл хийхийг уриалж, аж үйлдвэрийн шинэчлэлийг бодит болгохыг уриалав.


Бичлэгийн цаг: 6-р сарын 09-2020